Giới thiệu TC Hán Nôm Trực tuyến
Từ 2005 trở về trước TCHN từ 2006 về sau


TẠP CHÍ HÁN NÔM

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940


Phó Tổng biên tập phụ trách: PGS.TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG

Website: http://www.hannom.org.vn


QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU TRAO ĐỔI HOẶC GỬI BÀI TỚI TẠP CHÍ HÁN NÔM

Xin liên hệ theo địa chỉ Email:tapchihannomhn@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn

*Kính mời Quý vị đón đọc

TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 2 ( 165 ) 2021 

Số này có các bài viết:

Ảnh minh họa


MỤC LỤC

NGUYỄN THỊ THANH CHUNG

:

Khảo luận tầm nguyên từ ghép Hán Việt có cơ chế ngữ âm tương đồng từ láy………………………….

3

TRẦN THỊ GIÁNG HOA

:

Khảo sát từ mờ nghĩa trong tiếng Việt hiện đại qua truyện Đức chúa Chi Thu………………………….

21

TRIỀU NGUYÊN

:

Hiện tượng “hay chữ lỏng” và “đối xuất sáo” trong một số tác phẩm của Trần Tế Xương…….............

33

PHAN ANH DŨNG

:

Khảo sát về địa danh thành Lồi và chùa Phật Lồi...

46

TRỊNH KHẮC MẠNH

:

Giới thiệu và phân tích một số chữ Hán có nhiều dị thể ở Việt Nam………………………………...

52

PHẠM NGỌC HÀM

:

Bàn về trí giả nhạo thủynhân giả nhạo sơn.........

62

ĐINH KHẮC THUÂN

:

Văn bia Hán Nôm về người Hoa ở Quảng Nam....           

70

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: