Trần Thị Kim Anh
4. Về một số sản vật Việt Nam được phản ánh trong Tề dân yếu thuật (TBHNH 2012)
Vũ Nguyễn Ngọc Chi
12. Bảo quản tài liệu, hiện vật Hán Nôm, di sản văn hóa trong bảo tàng, di tích Việt Nam (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Phương Chi - Nguyễn Hữu Tâm - Đỗ Danh Huấn
14. Giới thiệu nguồn tư liệu Hán Nôm đang được lưu giữ trong họ Đào, xã Xuân Thụ, Từ Sơn, Bắc Ninh cùng những giá trị lịch sử. (TBHNH 2012)
Vương Thị Hường
45. Hành trạng danh tướng Phạm Đình Trọng qua tư liệu gia phả dòng họ (TBHNH 2012)
Nguyễn Ngọc Quận - Lê Quang Trường
71. Tư liệu Hán Nôm Nam bộ qua mấy đợt sưu tầm gần đây của bộ môn Hán Nôm, khoa Văn học và Ngôn ngữ (Đại học KHXH & NV TPHCM) (TBHNH 2012)
Nguyễn Ngọc Thanh
81. Giới thiệu văn bản Nữ tử tu tri (TBHNH 2012)
Nguyễn Văn Thanh
82. Một số vấn đề về văn bản và nội dung tư tưởng trong sách Trung kinh (TBHNH 2012)
Trương Văn Thắng
85. Cách dịch cấu trúc định - trung từ Hán sang Việt thiên Cáo tử trong Mạnh Tử ước giải (TBHNH 2012)
Nguyễn Vân Yên
106. Vài nét về tư liệu Hán Nôm ở quần thể di tích lịch sử văn hóa đình - chùa Lũ Yên (Thái Nguyên) (TBHNH 2012)
Nguyễn Hoàng Yến - Nguyễn Minh Quý
107.Hương ước tỉnh Hưng Yên (TBHNH 2012)
Phan Văn Các
9. Đôi nét phác thảo lịch sử hình thành, di sản tinh thần và xu thế phát triển tương lai của nền Hán học châu Âu (TBHNH 2011)
Trần Văn Lạng -Nguyễn Đặng Văn
36. Sơ lược về di sản Hán Nôm chùa Bổ Đà (TBHNH 2011)
Trương Đức Quả
50. Tư liệu Hán Nôm hiện còn tại thôn Mẫn Xá xã Văn Môn huyện Yên Phong Bắc Ninh (TBHNH 2011)
Thích Hoằng Trí
68. Giá trị di sản Hán Nôm trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học (TBHNH 2011)
Nguyễn Huy Khuyến
25. Di văn Hán Nôm tại đình Phú Hội tỉnh Lâm Đồng (TBHNH 2010)
Nguyễn Tô Ly
31. Di tích chùa Triệu Khánh và những thông điệp qua một vài di sản Hán Nôm (TBHNH 2010)
Trần Văn Quyến
41. Chùa Hồng Phước (xã Hương Vinh - Hương Trà - Thừa Thiên Hóa) và nguồn tư liệu Hán Nôm (TBHNH 2010)
Trịnh Khắc Mạnh
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Hán Nôm học năm 2009
Nguyễn Gia Bảo
8. Di sản Hán Nôm mới phát hiện tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên (TBHNH 2009)
Lâm Giang
26. Rượu sen phường Thụy Chương (TBHNH 2009)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: