Thứ ba, 12/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Dữ liệu
Dữ liệu Ảnh
Bảng tra từ Từ điển chức quan Việt Nam

Từ điển chức quan Việt Nam;
Tác giả: Đỗ Văn Ninh
Nhà xuất bản Thanh niên năm 2006


Ông Đồ và câu đối tết

Câu đối gồm hai vế đối nghiêm ngặt về từ ngữ, âm thanh, vần điệu và ý tứ. Câu đối còn gọi là “doanh thiếp” hay “doanh liên”, bởi chữ “doanh” ý chỉ cây cột, còn “thiếp” chỉ tờ giấy có in chữ; “liên” chỉ đối xứng với nhau.


Phát hiện mới tư liệu bản đồ cổ về hai quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam

(ĐCSVN)- Chính phủ Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Về căn cứ lịch sử, cơ quan chính phủ đã lưu giữ được hệ thống cứ liệu đầy đủ có niên đại từ thế kỷ thứ XV (Lê sơ) cho đến nay.


NGỤC TRUNG NHẬT KÝ (Chữ Hán)

身 体 在 獄 中
精 神 在 獄 外
欲 成 大 事 業
精 神 更 要 大


BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (Chữ Hán)

蓋 聞 ﹕ 仁 義 之 舉, 要 在 安 民, 弔 伐 之 師 莫 先 去 暴。 惟, 我 大 越 之 國, 實 為 文 獻 之 邦。 山 川 之封 域 既 殊, 南 北 之 風 俗 亦 異。 自 趙 丁 李 陳 之 肇 造 我 國, 與 漢 唐 宋 元 而 各 帝 一 方。 雖 強 弱 時 有 不 同而 豪 傑 世 未 常 乏。 故 劉 龔 貪 功 以 取 敗, 而 趙 卨 好 大 以 促 亡。 唆 都 既 擒 於 鹹 子 關, 烏 馬 又 殪 於 白 藤海。


Li Thái Tổ
THIÊN ĐÔ CHIẾU

Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô, há phải các vua thời Tam Đại; ấy theo ý riêng tự tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Trẫm rất đau đớn, không thể không dời.


BẢNG TRA NIÊN ĐẠI CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM

Niên hiệu - Chữ Hán - Tây Lịch - Tên vua


BẢNG TRA NIÊN HIỆU CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM

Niên hiệu - Chữ Hán - Tây lịch - Tên vuaVIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: