Thứ năm, 17/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Văn khắc >> Bia Văn miếu Bắc Ninh
Bia số 1
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA ẤT MÃO (1075) ĐẾN KHOA QUANG THUẬN (1469)*

(Gia Định nay là Gia Bình, Tế Giang nay là Văn Giang, Thiện Tài nay là Lương Tài, Vũ Ninh nay là Vũ Giàng. Yên Phú nay là Yên Phong, Tiên Phúc nay là Đa Phúc, Kim Hoa nay là Kim Anh, Yên Việt nay là Việt Yên, Tân Phúc nay là Hiệp Hòa).

Niên hiệu Thái Ninh thời Lý khoa Ất Mão, Minh kinh Bác học Đệ nhất danh Trạng nguyên LÊ VĂN THỊNH 黎文盛1 người xã Đông Cứu huyện Gia Định, làm quan Thái sư.


Bia số 2
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA NHÂM THÌN (1472) ĐẾN KHOA ĐINH MÙI (1487)

Niên hiệu Hồng Đức thời Lê khoa Nhâm Thìn

Đệ nhất giáp Trạng nguyên VŨ KIỆT 武傑1 người xã Yên Việt huyện Siêu Loại, làm quan Thị lang kiêm Đông các, Bộ Công.

Thám hoa VƯƠNG KHẮC THUẬT 王克述2 người xã Cối Giang huyện Đông Ngàn, đi sứ, làm quan đến Tham chính.


Bia số 3
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA CANH TUẤT (1490) ĐẾN KHOA ẤT SỬU (1505)

Niên hiệu Hồng Đức thời Lê khoa Canh Tuất

Đệ nhị giáp Tiến sĩ:

LÊ TUẤN MẬU 黎俊茂1 người xã Xuân Lôi huyện Yên Phong, làm quan Thượng thư, đi sứ, tử tiết, truy phong Đại vương phúc thần.

NGUYỄN THANH CẦN 阮清勤2 người xã Chân Hộ huyện Yên Phong, đi sứ.

NGUYỄN ĐỨC THẬN 阮德慎3 người xã Trang Liệt huyện Đông Ngàn, đi sứ.


Bia số 4
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA MẬU THÌN (1508) ĐẾN KHOA BÍNH TUẤT (1526)

Niên hiệu Đoan Khánh thời Lê khoa Mậu Thìn

Đệ nhất giáp Trạng nguyên, NGUYỄN GIẢN THANH 阮簡清1 người xã Ông Mặc huyện Đông Ngàn, Đông các Đại học sĩ, làm quan đến Thượng thư, tặng tước hầu.

Bảng nhãn, HỨA TAM TỈNH 許三省2 người xã Như Nguyệt huyện Yên Phong, đi sứ, làm quan đến chức Thượng thư, Thiếu bảo, Đôn Giáo bá.


Bia số 5
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA KỶ SỬU (1529) ĐẾN KHOA CANH TUẤT (1550)

Niên hiệu Minh Đức thời Mạc khoa Kỷ Sửu

Đệ nhất giáp Trạng nguyên

ĐỖ TÔNG 杜宗1 người xã Lại Ốc huyện Tế Giang, làm Thị lang, phụng sứ.


Bia số 6
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA QUÝ SỬU (1553) ĐẾN KHOA NHÂM THÌN (1592)

Niên hiệu Cảnh Lịch thời Mạc khoa Quý Sửu

Đệ nhất giáp Trạng nguyên:

NGUYỄN LƯỢNG THÁI 阮亮采1 người xã Bình Ngô huyện Gia Định, làm quan Tả Thị lang, tước Định Nham hầu.


Bia số 7
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA ẤT MÙI (1595) ĐẾN KHOA QUÝ MÙI (1643)

Niên hiệu Quang Hưng thời Lê khoa Ất Mùi

Đệ nhị giáp Tiến sĩ Đình nguyên:

NGUYỄN THỰC 阮實 1 người xã Vân Điềm huyện Đông Ngàn, đi sứ, làm Tán trị công thần, Thái phó, phong Quốc bảo, tước Lan Quận công, về trí sĩ.


Bia số 8
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA BÍNH TUẤT (1646) ĐẾN KHOA GIÁP TUẤT (1694)

Niên hiệu Phúc Thái thời Lê khoa Bính Tuất

Đệ nhất giáp Thám hoa Đình nguyên:

NGUYỄN ĐĂNG CẢO 阮登鎬1 người xã Hoài Bão huyện Tiên Du, đỗ đầu thi Hội, Đình và Đông các, làm Đông các Đại học sĩ.


Bia số 9
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA ĐINH SỬU (1697) ĐẾN KHOA ĐINH MÙI (1727)

Niên hiệu Chính Hòa thời Lê khoa Đinh Sửu

Đệ nhị giáp Tiến sĩ Đình nguyên:

NGUYỄN QUYỀN 阮權1 người xã Cổ Linh huyện Gia Lâm, đỗ đầu thi Hội và thi Đình, làm quan đến Cấp sự trung Bộ Lễ.


Bia số 10
BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ TỪ KHOA TÂN HỢI (1731) ĐẾN KHOA ĐINH MÙI (1787)

Niên hiệu Vĩnh Khánh thời Lê khoa Tân Hợi

Đệ nhị giáp Tiến sĩ:

TRẦN DANH NINH 陳名寧1 người xã Bảo Triện huyện Gia Định, làm Thượng thư Bộ Lễ, về trí sĩ, tặng Thiếu bảo.

QUẢN ĐÌNH DU 管廷油2 người xã Hoa Cầu huyện Tế Giang, làm Hàn lâm Thị chế.


Các tin khác:
Bia số 11
KIM BẢNG LƯU PHƯƠNG VĂN BIA GHI BỔ SUNG
Bia số 12
KIM BẢNG LƯU PHƯƠNG QUỐC TRIỀU (TRIỀU NGUYỄN)

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: