Thứ ba, 12/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Văn khắc >> Bia Văn miếu Huế
Bia số 1
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM NHÂM NGỌ NIÊN HIỆU MINH MỆNH NĂM THỨ 3 (1822)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 1 người:

NGUYỄN Ý 阮 懿1, Cử nhân, người xã Vân La huyện Thanh Trì phủ Thường Tín trấn Sơn Nam, sinh năm Bính Thìn, đỗ năm 27 tuổi.


Bia số 2
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM BÍNH TUẤT NIÊN HIỆU MINH MỆNH NĂM THỨ 7 (1826)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 2 người

HOÀNG TẾ MỸ 黃 濟 美1, Cử nhân, người xã Đông Ngạc huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây, sinh năm tân Mão, thi đỗ năm 32 tuổi.


Bia số 3
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM KỶ SỬU NIÊN HIỆU MINH MỆNH NĂM THỨ 10 (1829)

n đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 1 người

NGUYỄN ĐĂNG HUÂN 阮 登 勳1 Cử nhân, người xã Hương Ngải huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây, sinh năm t Sửu, thi đỗ năm 25 tuổi.


Bia số 4
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM NHÂM THÌN NIÊN HIỆU MINH MỆNH NĂM THỨ 13 (1832)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 2 người

PHAN TRỨ 潘 著 1,PHẠM SĨ ÁI 笵 士 愛2, Cử nhân, người xã Trung Lập tổng Trương Xá huyện Đường Hào phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương, sinh năm Bính Dần, thi đỗ năm 27 tuổi.


Bia số 5
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM ẤT MÙI NIÊN HIỆU MINH MỆNH NĂM THỨ 16 (1835)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 3 người

NGUYỄN HỮU CƠ 阮 有 機 1, Cử nhân, người xã Tống Xá Hạ tổng An Lưu huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương, sinh năm Giáp Tý, thi đỗ năm 32 tuổi.


Bia số 6
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM MẬU TUẤT TRIỀU MINH MỆNH (1838)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 2 người

NGUYỄN CỬU TRƯỜNG 阮 久 長1, Giám sinh, Hội nguyên, người ở Gia Miêu Ngoại Trang tổng Thượng Bạn huyện Tống Sơn, trú quán xã Hoàng Công tổng Thủy Liên huyện Lệ Thuỷ phủ Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình, sinh năm Đinh Mão, thi đỗ năm 32 tuổi.


Bia số 7
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ ÂN KHOA THI HỘI NĂM TÂN SỬU NIÊN HIỆU THIỆU TRỊ NĂM THỨ 1 (1841)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 2 người

NGUYỄN NGỌC 阮 鈺1, Cử nhân, Hội nguyên, người thôn Cổ Bái xã Đông Hải tổng Đặng Xá huyện Chân Lộc phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An, sinh năm Ất Hợi, thi đỗ năm 27 tuổi.


Bia số 8
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ ÂN KHOA THI HỘI NĂM NHÂM DẦN NIÊN HIỆU THIỆU TRỊ NĂM THỨ 2 (1842)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 1 người

HOÀNG ĐÌNH TÁ 黃廷佐1, Cử nhân, người thôn Linh Đường xã Linh Đường tổng Quang Liệt huyện Thanh Trì phủ Thường Tín tỉnh Hà Nội, sinh năm Bính Tý, thi đỗ năm 27 tuổi.


Bia số 9
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM QUÝ MÃO NIÊN HIỆU THIỆU TRỊ NĂM THỨ 3 (1843)

Ban đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh 1 người

MAI ANH TUẤN 枚 英 俊1, Cử nhân, người xã Thạch Giản tổng Thạch Giản huyện Nga Sơn phủ Hà Trung tỉnh Thanh Hóa, sinh năm t Hợi, thi đỗ năm 29 tuổi.


Bia số 10
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM GIÁP THÌN NIÊN HIỆU THIỆU TRỊ NĂM THỨ 4 (1844)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 2 người

NGUYỄN CHƯƠNG 阮 章1, Cử nhân, người phường Vĩnh Hòa tổng An Cư huyện Đăng Xương phủ Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, sinh năm Nhâm Thân, thi đỗ năm 33 tuổi.


Các tin khác:
Bia số 11
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM ĐINH MÙI NIÊN HIỆU THIỆU TRỊ NĂM THỨ 7 (1847)
Bia số 12
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM MẬU THÂN NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 1 (1848)
Bia số 13
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM KỶ DẬU NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 2 (1849)
Bia số 14
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM TÂN HỢI NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 4 (1851)
Bia số 15
VĂN BIA ĐỀ DANH CÁT SĨ KHOA BÁC HỌC HOÀNH TÀI NĂM TÂN HỢI NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 4 (1851)
Bia số 16
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM QUÝ SỬU NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 6 (1853)
Bia số 17
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA BÍNH THÌN NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 9 (1856)
Bia số 18
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA THI HỘI NĂM NHÂM TUẤT NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 15 (1862)
Bia số 19
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ẤT SỬU NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 18 (1865)
Bia số 20
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA NHÃ SĨ NĂM ẤT SỬU NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 18 (1865), (1868), (1869)
Bia số 21
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA TÂN MÙI NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 24 (1871)
Bia số 22
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ ÂN KHOA KỶ MÃO NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 32 (1879)
Bia số 23
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA KỶ SỬU NIÊN HIỆU THÀNH THÁI NĂM THỨ 1 (1889)
Bia số 25
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ NĂM NHÂM THÌN NIÊN HIỆU THÀNH THÁI NĂM THỨ 4 (1892)
Bia số 26
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA MẬU TUẤT NIÊN HIỆU THÀNH THÁI NĂM THỨ 10 (1898)
Bia số 27
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA GIÁP THÌN NIÊN HIỆU THÀNH THÁI NĂM THỨ 16 (1904)
Bia số 28
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ĐINH MÙI NIÊN HIỆU THÀNH THÁI NĂM THỨ 19 (1907)
Bia số 29
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA CANH TUẤT NIÊN HIỆU DUY TÂN NĂM THỨ 4 (1910)
Bia số 30
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA QUÝ SỬU NIÊN HIỆU DUY TÂN NĂM THỨ 7 (1913)
Bia số 31
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA BÍNH THÌN NIÊN HIỆU KHẢI ĐỊNH NĂM THỨ 1 (1916)
Bia số 32
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA KỶ MÙI NIÊN HIỆU KHẢI ĐỊNH NĂM THỨ 4 (1919)
Bia số 33
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ VÕ KHOA THI HỘI ẤT SỬU NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 18 (1865)
Bia số 34
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ VÕ KHOA THI HỘI MẬU THÌN NIÊN HIỆU TỰ ĐỨC NĂM THỨ 21 (1868), (1869)

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: