Thứ ba, 12/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Văn khắc >> Bia Văn miếu Hưng Yên
Bia số 1
VĂN BIA THỨ NHẤT VĂN MIẾU HƯNG YÊN

[TỐNG] TRÂN 宋 珍1, Trạng nguyên khoa Giáp Thìn triều Trần, người xã An Cầu huyện Phù Cừ.

NGUYỄN TRUNG NGẠN 阮 忠 彥2, Hoàng giáp, làm quan đến chức Hành khiển, người xã Thổ Hoàng huyện Ân Thi.


Bia số 2
VĂN BIA THỨ HAI VĂN MIẾU HƯNG YÊN

NGUYỄN CHƯƠNG 阮 章1, Tiến sĩ khoa Bính Tuất triều Lê, người xã Thiên Đông huyện Tiên Lữ.

PHẠM PHÚC CHIÊU 范福昭2, Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn triều Lê, làm quan đến chức Đông các, người xã Từ Hồ huyện Đông Yên.

LÊ BỘT 黎勃3, Hoàng giáp khoa Nhâm Thìn triều Lê, làm quan đến chức Hiến sát, người xã Mễ Sở huyện Đông Yên.


Bia số 3
VĂN BIA THỨ BA VĂN MIẾU HƯNG YÊN

NGUYỄN NHO TÔNG 阮 儒 宗1, Tiến sĩ khoa Đinh Mùi triều Lê, làm quan đến chức Thượng thư, người xã Vực Đường huyện Ân Thi.

NGUYỄN TỦNG MỤC 阮竦穆2, Tiến sĩ khoa Đinh Mùi triều Lê, làm quan đến chức Thị lang, người xã Hiến Nạp huyện Diên Hà.

ĐOÀN HUỆ NHU 段惠柔3, Tiến sĩ khoa Đinh Mùi triều Lê, làm quan đến chức Thừa chính sứ, người xã Phù Hà huyện Hưng Nhân.


Bia số 4
VĂN BIA THỨ TƯ VĂN MIẾU HƯNG YÊN

NGUYỄN THẾ MỸ 阮 世 美1, Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất triều Lê, làm quan đến chức Thừa chính sứ, người xã Lang Trụ huyện Tiên Lữ.

TRẦN HUYÊN 陳暄 2, Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất triều Lê, làm quan đến chức Đô Ngự sử, người xã An Tảo huyện Kim Động.


Bia số 5
VĂN BIA THỨ NĂM VĂN MIẾU HƯNG YÊN

VŨ HUYỄN 武 炫1, Tiến sĩ khoa Bính Tuất triều Lê, người xã Thổ Hoàng huyện Ân Thi.

ĐINH THỤY 丁瑞2, Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu triều Mạc, người xã Sài Quất huyện Đông Yên.

LÊ CAO 黎高3, Hoàng giáp khoa Kỷ Mùi triều Mạc, người xã Bình Dân huyện Đông Yên.

NGUYỄN KỲ 阮琦4, Trạng nguyên khoa Tân Sửu triều Mạc, người xã Bình Dân huyện Đông Yên.


Bia số 6
VĂN BIA THỨ SÁU VĂN MIẾU HƯNG YÊN

NGUYỄN QUANG 阮 珖1, Tiến sĩ khoa Bính Thìn triều Mạc, làm quan đến chức Thiêm sự, người xã Linh Hạ huyện Tiên Lữ.

NGUYỄN ĐỨC TRÂN 阮德珍2, Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất triều Mạc, làm quan đến chức Tham chính, người xã Mai Xuyên huyện Ân Thi.

ĐẶNG CƠ 鄧基3, Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu triều Mạc, làm quan đến chức Hiến sát, người xã Triền Kiều huyện Đông Yên.


Bia số 7
VĂN BIA THỨ BẢY VĂN MIẾU HƯNG YÊN

HOÀNG CÔNG BẢO 黃公 寶1, Tiến sĩ khoa Canh Dần triều Lê, sau khi mất được tặng chức Thị lang, người xã Thổ Hoàng huyện Ân Thi.

HOÀNG CÔNG LẠC 黃公樂2, Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn triều Lê, làm quan đến chức Hiến sát, người xã Đô Mỹ huyện Thần Khê.

NGUYỄN TÔNG QUAI 阮宗奎3, Hội nguyên Hoàng giáp khoa Tân Sửu triều Lê, làm quan đến chức Thị lang, người xã Phúc Khê huyện Hưng Nhân.


Bia số 8
VĂN BIA THỨ TÁM VĂN MIẾU HƯNG YÊN

Cử nhân Ân khoa Mậu Thìn đời Tự Đức, nhận chức Trung phụng đại phu, Hữu tham tri Bộ Binh kiêm Đô sát viện, Hữu phó Đô Ngự sử, Tuần phủ Hưng Yên các xứ, Đề đốc quân vụ kiêm Lý lương hưởng, lại gia thêm hàm Thự lý Tổng đốc, lĩnh Tuần phủ kiêm Tiễu phủ sứ ba tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên.


Bia số 9
VĂN BIA THỨ CHÍN HUYỆN YÊN MỸ, HUYỆN MỸ HÀO,

Xét lúc Hoàng công dựng bia thì các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm và Ân Thi ở phía đông, chưa thuộc bản tỉnh. Vì thế mà bia đề tên người đỗ đại khoa còn thiếu. Tôi đến nhận chức ở thành Đằng đã hai năm, trù liệu khởi công. Trước xây nhà, tường, sau đem họ tên những người đỗ đại khoa trải qua nhiều đời của các huyện mới thuộc tỉnh, kính khắc vào đá. Lấy việc tu bổ kế tiếp người đi trước làm bài ký.VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: