Nguyễn Ngọc Nhuận
Từ hai bài phú Nôm và một số bài thơ chữ Hán của đức vua Trần Nhân Tông (1258-1308) - Tìm hiểu tư tưởng thiền của phái Trúc Lâm Yên Tử (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.3-9)
Phạm Văn Thắm
Tìm hiểu ý nghĩa hai mã chữ quốc gia (國 家) thời Trần Thái Tông (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.10-13)
Băng Thanh - Vương Thị Hường
Tìm hiểu thêm văn bản bộ sách Ngô gia văn phái (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.14-33)
Nguyễn Công Việt
Vài nét về tổ chức hành chính khu vực và địa phương thời Nguyễn sơ (1802-1830) (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.34-40)
Yamabe Susumi
Vài nét về quá trình tiếp thu và sử dụng chữ Hán tại Nhật Bản (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(91) 2008; Tr.41-54)
Nguyễn Thị Lâm
Hiểu thêm về ý nghĩa các từ "Bà ngựa", "Bồ cóc", "Là đá" qua bài Nam dược quốc ngữ phú (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.54-57)
Ngô Thế Lân
Một số điều cơ bản trong cách phát âm và viết chữ Thái cổ Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(91) 2008; Tr.58-61)
Phạm Đức Duật
Vấn đề tiểu sử hai thiền sư đời Lý: Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.62-70)
Nguyễn Công Lý
Về bài "Thi tiên" trong thơ "Thánh Quát" (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.71-76)
Phạm Minh Đăng
Hai văn kiện ngoại giao viết bằng chữ Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (91) 2008; Tr.77-79)
Trần Xuân Phương - Phạm Hương Lan
Mục lục tác giả và bài viết đăng trong Tạp chí Hán Nôm năm (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(91) 2008; Tr.80-82)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: