TS. Nguyễn Ngọc Nhuận


Ảnh minh họa 


TIẾN SĨ NGUYỄN NGỌC NHUẬN
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2004)


TS. NGUYỄN NGỌC NHUẬN

Tên gọi khác: Hải An, Ngọc Nhuận

Sinh ngày: 23 - 07 - 1943

Quê quán: Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nhà ở hiện nay: số 2, Khâm Thiên, Hà Nội.

Tốt nghiệp Đại học Hán học năm 1968

Chuyên ngành: Hán Nôm

Bảo vệ luận án PTS Khoa học Ngữ văn năm 1997

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm từ năm 1970 đến nay.

Chức vụ cao nhất ở Viện: Phó Viện trưởng

Ngạch công chức hiện nay: Nghiên cứu viên chính

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Sách

1. Thơ văn Phan Huy Ích "Dụ Am ngâm lục" (đồng tác giả). Nxb, KHXH, H, 1978

2. Thơ văn Nguyễn Trãi (đồng dịch giả). Nxb Văn học, H, 1980

3. Thơ đi sứ (đồng dịch giả). Nxb, KHXH, H, 1983

4. Quốc triều hình luật (đồng dịch giả). Nxb Pháp lý, 1991

5. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 9A (đồng tác giả). Nxb, KHXH, H, 1993

6. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 9B (đồng tác giả). Nxb, KHXH, H, 1993

7. Văn bia xứ Lạng, (đồng dịch giả). Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn, 1993

8. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 10B (đồng dịch giả). Nxb, KHXH, H, 1997

9. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, tập I: từ Bắc thuộc đến đời Lý (đồng soạn giả). École Francaised' Extrême Orient. Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Paris Hà Nội, 1998

...

Tạp chí

1. Góp thêm vài nhận xét về thơ chữ Hán của Phan Huy Ích trong Phan Huy Ích và dòng họ Phan Huy. Sở Văn hóa Thông tin Hà Sơn Bình, 1983

2. Một vài ý kiến về việc xử lí các văn bản Hán Nôm. In trong một số vấn đề Văn bản học Hán Nôm. Nxb, KHXH, H, 1983

3. Nhị Khê làng quê Nguyễn Trãi (viết chung) trong Hà Sơn Bình di tích và danh thắng, 1985

4. Những tấm bia và đôi điều về họ Nguyễn, họ Dương trên đất Nhị Khê (đồng tác giả). Nghiên cứu Hán Nôm, 1986

5. Xung quanh một tài liệu liên quan tới Lý Tử Tấn và văn bản. Tạp chí Hán Nôm, số 1 - 1987

6. Đà Nẵng những ngày đầu chống xâm lược Pháp qua thơ văn đương thời. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 5& 6 - 1987

7. Nghiêm Bá Đĩnh và bài "Kim thanh ngọc chấn phú". Thông báo Hán Nôm học, Nxb, KHXH, H, 1997

8. Nguyễn Hành và tập Quan Đông hải. Thông báo Hán Nôm học, Nxb, KHXH, H, 1997

9. Lạng trình kỉ thực và một số vấn đề văn bản (đồng tác giả). Thông báo Hán Nôm học, Nxb, KHXH, H, 1998

10. Ba bài kí trong một tác phẩm của Nguyễn Hành. Thông báo Hán Nôm học, Nxb, KHXH, H, 1999.

...