PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

Ảnh minh họa

PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ.TRỊNH KHẮC MẠNH
Nguyên phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1993 - 1999)
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1999 - 2013)