GS. Phạm Thiều


 Ảnh minh họa

GIÁO SƯ PHẠM THIỀU
(Trưởng Ban Hán Nôm 1970-1975)

GIÁO SƯ PHẠM THIỀU
Tên gọi khác: Triệu Lực, Miễn Trai
Sinh ngày: 04-04-1904

Mất năm 1986
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An

Trú quán: Quận 3; TP. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp: Cao đẳng Sư phạm

Công tác tại Ban Hán Nôm: từ năm 1970 đến năm 1975

Chức vụ cao nhất đã đảm nhận ở Ban: Trưởng Ban Hán Nôm.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

Sách

1. Thư tịch cổ và nhiệm vụ mới (nhiều tác giả), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979;

2. Thơ đi sứ (chủ biên), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1983.

Tạp chí

1. Vài suy nghĩ thêm về thơ văn Nguyễn Trãi. Tạp chí Văn học, số 2 -1969;

2. Ba nhân vật, một tâm hồn. Tạp chí Văn học, số 5-1976;

3. Nguyễn Thông, con người ưu tú của đất Gia Định. Tạp chí Văn học, số 2 - 1985.

Vài nhiều bài đăng trên các tạp chí và báo khác