GS. Nguyễn Đổng Chi


 Ảnh minh họa

GIÁO SƯ NGUYỄN ĐỔNG CHI
Nguyên Trưởng Ban Hán Nôm
Nguyên Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1977 - 1982)

          Giáo sư NGUYỄN ĐỔNG CHI

Tên gọi khác: Bạch Hào, Nguyễn Trần Ai, Bình Ân.

Sinh ngày: 6-1- 1915

Mất ngày: 20 - 7- 1984

Quê quán: Ích Hậu, Can Lộc, Hà Tĩnh

Được Nhà nước phong học hàm PGS năm 1980.

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm: từ năm 1977 đến năm 1981.

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm ở Viện: Quyền Viện trưởng.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Sách

1. Kho sách bạn trẻ, 5 tập, Vinh, 1932 - 1933

2. Yêu đời. Vinh, 1935

3. Mọi Kontum, (cùng Nguyễn Kinh Chi), Huế, 1937

4. Túp lều nát. Vinh, 1937, Nxb. Văn học Hà Nội, tái bản 1999

5. Việt Nam cổ văn học sử, quyển I. Nxb. Hàn Thuyên, H. 1942

6. Hát dặm Nghệ Tĩnh, Nxb. Tân Việt, H, 1943

7. Đào Duy Từ. Giải thưởng Học hội Alexandre de Rhodes. 1943

8. Thoái thực kí văn tập I (đồng dịch giả). Nxb. Tân Việt, H. 1944

9. Phạm Hồng Thái, Nxb Ngàn Hống, H. 1945

10. Lước sử các cuộc cách mạng trên thế giới, 3 tập, Nxb. Ngàn Hống, H.1946

11. Gặp lại một người bạn nhỏ, Nxb. Hội nhà văn, H. 1957

12. Lược khảo về thần thoại Việt Nam, Nxb. Văn sử địa, H. 1956

13. Sơ khảo lịch sử văn học Việt Nam, 5 tập (đồng tác giả), Nxb. Văn sử địa và Nxb Sử học, H. 1957-1960

14. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, 5 tập. Nxb. Văn sử địa, Nxb. Sử học, Nxb. Khoa học xã hội, H. 1958-1982

15. Nguyễn Trãi - nhà văn học và chính trị thiên tài (đồng tác giả). H. 1958

16. Hát dặm Nghệ Tĩnh, 3 tập. Tập I nghiên cứu, tập II và tập III sưu tầm (đồng tác giả). Nxb. Sử học, H. 1962-1963

17. Vè Nghệ Tĩnh (Chủ biên) 3 tập. Nxb. Văn học, H. 1965

18. Phương pháp sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn (đồng tác giả). Vụ nghệ thuật Bộ Văn hóa, H. 1969

19. Thư mục và sách dẫn Tập san Văn Sử Địa và Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, H. 1973

20. Thời đại Hùng Vương (đồng tác giả). Nxb. KHXH, H. 1973

21. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. Sở Văn hóa Tiền Giang, 1977

22. Nguyễn Trãi, phí phách và tinh hoa của dân tộc (đồng tác giả). Nxb. H. 1980

23. Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống xâm lược (đồng tác giả). Nxb. KHXH, H. 1982

24. Lọ nước thần. Nxb. Khăn quàng đỏ, Tp. Hồ Chí Minh, 1983

25. Ca dao Nghệ Tĩnh (đồng tác giả). Nxb. Nghệ Tĩnh, Vinh. 1985

26. Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh (chủ biên). Nxb. Nghệ An, Vinh, 1995

Và khoảng hơn 100 bài báo trên các tạp chí Văn Sử Địa, Nghiên cứu Lịch sử, Khảo cổ học, Tạp chí Văn học, Nghiên cứu văn hóa dân gian, Nghiên cứu Hán Nôm.