PGS. Trần Nghĩa


 Ảnh minh họa

PHÓ GIÁO SƯ TRẦN NGHĨA
Nguyên Phó Viện trưởng, Nguyên Q. Viện trưởng
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1980 - 1990)


Phó Giáo sư. TRẦN NGHĨA

Tên gọi khác: Tuấn Nghi, Thọ Nhân (bút danh)

Sinh ngày: 14 - 01 - 1936

Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Nhà ở hiện nay: Tập thể Thành Công, Hà Nội.

Tôt nghiệp: Đại học khoa Văn, Sơn Đông, Trung Quốc, năm 1960

Chuyên ngành: Ngữ văn

Được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư năm 1984

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm: từ năm 1980 đến nay.

Chức vụ cao nhất ở Viện: Viện trưởng
                                         Tổng biên tập Tạp Chí Hán Nôm

Ngạch công chức: Nghiên cứu viên cao cấp.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Sách

1. Trùng san Lam Sơn thực lục (dịch, giới thiệu). Nxb. KHXH, H, 1992

2. Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tùng san (đồng chủ biên). Đài Loan thư cục, 1992

3. Lục Vân Tiên truyện (phiên âm, chú thích, giới thiệu). Nxb. KHXH, H, 1994

4. Di sản Hán Nôm Việt Nam - Thư mục đề yếu (đồng chủ biên). Nxb. KHXH, H, 1993

5. Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam (chủ biên). Nxb. Thế giới, H, 1997

Tạp chí

Đã viết khoảng 150 bài, đăng trên các Tạp chí Văn học, Nghiên cứu Lịch sử, Tạp chí Hán Nôm, Sciences Socils, Études Vietnamiennes v.v.