Ông Trần Khang


 Ảnh minh họa

ÔNG TRẦN KHANG
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1982 - 1991)ÔNG TRẦN KHANG

Sinh ngày: 10 - 7 - 1935

Quê quán: Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình

Nhà ở hiện nay: Hà Nội

Tốt nghiệp :Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội năm 1964

Chuyên ngành: Trung văn

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm từ năm 1982 đến năm 1995

Chức vụ cao nhất đã đảm nhận ở Viện: Phó Viện trưởng

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Sách dịch

1. Tập đoàn ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1994

2. Một trăm câu hỏi và trả lời về chế độ doanh nghiệp hiện đại. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1994

3. Từ "Câu lạc bộ các nhà giàu trên thế giới" đến "Liên hiệp quốc kinh tế và thương mại". Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1996

4. Bàn về cải cách toàn diện doanh nghiệp nhà nước. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1996

5. Sau bức màn Trung Nam Hải (hiệu đính). Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1996

6. Đề cương học tập lý luận của đồng chí Đặng Tiểu Bình về xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1996

7. Chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1997

8. Lí luận mới về kinh tế học XHCN, Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1997

9. Tâm lí học tiêu dùng. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1997

10. Quản lí khách sạn hiện đại. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1998

Tạp chí

1. Bàn về quan hệ phân phối XHCN. Tạp chí Kinh tế, 1968

2. Bàn về quy luật năng suất lao động tăng lên không ngừng. Tạp chí Kinh tế học, 1969

3. Kho sách Hán Nôm (kỉ yếu Hội nghị thư tịch cổ và nhiệm vụ mới). Nxb. KHXH. H. 1978

4. Cách đánh giá mới về cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Tạp chí Trung Quốc, 1998

...