GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng


 Ảnh minh họa

GIÁO SƯ TIẾN SĨ KHOA HỌC NGUYỄN QUANG HỒNG

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1986 - 1991)


          GS.TSKH NGUYỄN QUANG HỒNG

Tên gọi khác: Quảng Nguyên

Sinh ngày: 1 -10- 1940

Quê quán: Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Nhà ở hiện nay: Tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Tốt nghiệp: Đại học Bắc Kinh năm 1965

Chuyên ngành: Ngữ văn.

Bảo vệ luận án: PTS Khoa học Ngữ văn năm 1974, TS Khoa học Ngữ văn năm 1985.

Được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư năm 1984, Giáo sư năm 1991

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm: từ năm 1985 đến khi nghỉ hưu.

Chức vụ cao nhất ở Viện: Phó Viện trưởng.

Ngạch công chức: Nghiên cứu viên cao cấp.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Sách

1. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam (chủ biên). Nxb. KHXH, H. 1992

2. Âm tiết và loại hình ngôn ngữ. Nxb. KHXH. 1994

3. Di văn chùa Dâu (chủ biên). Nxb. KHXH. 1996

4. Tự điển chữ Nôm (chủ biên). Nxb. Giáo dục, H. 2006

Tạp chí

1. Quốc âm tân tự một phương án chữ Việt ghi âm thế kỉ XIX. Tạp chí Hán Nôm, số 1- 1986

2. Di sản Hán Nôm nhìn từ góc độ của khoa học ngữ văn. Tạp chí Hán Nôm, số 2-1987

3. "Êm nềm" và "lắm thăn". Tạp chí Hán Nôm, số 1 -1988

4. Vấn đề niên đại của văn bản Đại Việt sử kí toàn thư, Nội các quan bản. Nghiên cứu Lịch sử, số 5 -1988

5. Các phương thức định hình ngôn từ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2 -1990

6. Phép phiên thiết trong âm vận học Trung Hoa. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4- 1992

7. Mấy vấn đề phiên chú các văn bản cổ. Những vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội, 1993

8. Hiện tượng âm dương đối chuyển trong Hán ngữ và đôi điều liên hệ với Việt ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4- 1994

9. Bộ ba ván khắc Cổ Châu lục, Cổ Châu hành, Cổ Châu nghi và văn hiến Hán Nôm chùa Dâu. Tạp chí Hán Nôm, số 2- 1995

10. Vấn đề đưa chữ Nôm vào kho chữ vuông chung của khu vực. Thông báo Hán Nôm học, Nxb. KHXH, 1996

11. Hiện tượng đồng hình giữa chữ Nôm Việt và chữ vuông Choang. Tạp chí Hán Nôm, số 2- 1997

12. Tác phẩm chữ Nôm và các kiểu định danh chúng. Thông báo Hán Nôm học. Nxb. KHXH, H. 1998

13. Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang. Tạp chí Hán Nôm, số 1- 1999

14. Chữ Hán và chữ Nôm với văn hiến cổ điển Việt Nam. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 5 - 1999

15. Bộ thủ không trực tiếp mang nghĩa trong chữ Nôm. Thông báo Hán Nôm học. Nxb. KHXH, H. 1999

16. Chữ Nôm, văn hóa cổ truyền và thông tin hiện đại (đồng tác giả). Tạp chí Ngôn ngữ, số 4 - 1999

...