Di sản Hán Nôm >> Tác giả


1027. ĐINH TRIỀU SƠN THẦN SỰ TÍCH 丁朝山神事跡

Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính
阮炳 soạn năm Hồng Phúc thứ nhất (1572).

1 bản viết 26 tr., 28x17.

A. 763.

MF. 377.
Paris. EFE0. MF. I/1/114.

Sự tích hai anh em Lí Uy và Lí Ngọ, người l. Bồ Bản, ph. Quốc Oai, t. Sơn Tây theo giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân. Sau khi chết hai anh em được triều đình phong là Uy Sơn Đại Vương và Ngọ Tân Đại vương, được l. Bồ Bản lập đền thờ. Có sắc truy tặng của các triều đại.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội