Di sản Hán Nôm >> Địa phương

5562/ 524. HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN ĐÔNG CỨU TỔNG CÁC XÃ THẦN TÍCH 河 東 省 常 信 府 上 福 縣 東 究 總 各 社 神 蹟
- 1 bản viết, 104 tr., 28 x 16, chữ Hán.
AE.A2/93
Thần tích 4 xã thuộc tổng Đông Cứu, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông.
1. Xã Cổ Chất
古 質: 60 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích: Đông Hải Đoàn Đại Vương 東 海 段 大 王 triều Lý và Trung Thành Phổ Tế Đại Vương 忠 誠 普 濟 大 王 triều Hùng.
2. Xã Vĩnh Mộ
永 慕: 16 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Nguyễn Bính 阮 平 (Bản Quán Thành Hoàng Hiển Ứng Linh Chương Tôn Thần 本 貫 城 隍 顯 應 靈 彰 尊 神 ) thời 12 sứ quân.
3. Xã Cống Xuyên
貢 川: 6 tr., gồm sự tích Hoằng Tế Tôn Thần 弘 濟 尊 神, Hoằng Độ Tôn Thần 弘 度 尊 神尊 神 và Thạch Lục Tôn Thần 石 籙 尊 神.
4. Xã Đông Cứu 東 救: 20 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, gồm sự tích 3 vị thần đời Lê: Nguyễn Hồng 阮 紅 (Hiển Ứng Trung Quân Quốc Tử Đại Vương 顯 應 忠 君 國 子 大 王), Nguyễn Uy 阮 威 (Uy Dũng Hữu Giai Thái Tử Đại Vương 威 勇 右 佳 太 子 大 王) và Mỹ Nương (Trinh Thục Đoan Trang Mỹ Nương Tôn Linh Công Chúa 貞 淑 端 莊 美 娘 尊 靈 公 主 ).

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội