Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu

5197/ 159. HẢI DƯƠNG TỈNH CẨM GIÀNG HUYỆN NGỌC TRỤC TỔNG THẦN SẮC 海 陽 省 錦 江 縣 玉 軸 總 神 敕
- 1 bản viết, 15 tr., 32 x 22, chữ Hán.
AD. A6/3
Thần sắc xã Bình Lãng 兵 浪 thuộc tổng Ngọc Trục, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, phong cấp vào các năm Cảnh Hưng (4 đạo), Chiêu Thống (2 đạo).
* Phong cho Đô Thiên Quảng Tế... Đại Vương 都 天 廣 濟...大 王; Canh Thìn Khoa Đệ Nhị Giáp Tiến Sĩ... Nguyễn Quý Công 庚 辰 科 第 二 甲 進 士...阮 貴 公.

In