Di sản Hán Nôm >> Chủ đề

5451/ 413. BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN ĐÔNG LỖ TỔNG CÁC XÃ THẦN TÍCH 北 江 省 洽 和 縣 東 魯 總 各 社 神 蹟
- 1 bản viết, 24 tr., 31.5 x 21.5, chữ Hán.
AE.A14/2
Thần tích 2 xã thuộc tổng Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
1. Xã Đoan Bái
端 沛 (có nơi chép là ): 8 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, gồm sự tích Cương Nghị Đại Vương 剛 毅 大 王 , Diên Bình Đào Yêu Công Chúa 延 平 桃 夭 公 主 triều Đinh Tiên Hoàng.
2. Xã Lỗ Hạnh
魯 杏: 15 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, gồm sự tích Cao Sơn Thông Minh Đại Vương 高 山 聰 明 大 王 , Phương Dung Trinh Thục Công Chúa 芳 容 貞 淑 公 主 triều Hùng Duệ Vương.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội