Di sản Hán Nôm >> Chủ đề

1389. HOA CẦU XÃ NGUYỄN TỘC GIA PHẢ / 華球社阮族家譜 / ĐA [HOA CẦU TIẾN SĨ PHONG THỌ KIỀU HẦU NGUYỄN TƯỚNG CÔNG GIA PHẢ / 華球進士封壽喬候阮相公家譜]
Tú tài Nkguyễn Tất Trực / 阮必直 hiệu Kính Am / 敬庵 biên tập năm Thành Thái 3 (1891). TS Nguyễn Gia Cát Địch Hiên / 阮嘉吉迪軒 viết tựa.
1 bản viết, 98 tr., 30x19, 1 tựa, 1 phàm lệ, có chữ Nôm.
A. 667.
Gia phả 12 đời của họ Nkguyễn ở th. Tam Kì, x. Hoa Cầu, h. Văn Giang, gồm các quy qớc của dòng họ về việc cúng lễ ở từ đường và quan hệ giữa những người trong họ; tên tuổi, chức tước của tiên tổ; thế thứ hành trạng từ đời thứ nhất đến đời thứ 12. Có 1 bài ca Nôm, thể 6-8, khuyên răn người trong dòng họ.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội