Di sản Hán Nôm >> Tên thần

5487/ 449. BẮC NINH TỈNH TIÊN DU HUYỆN ĐẠI VI TỔNG CÁC XÃ THẦN TÍCH 北 寧 省 仙 遊 縣大 為 總 各 社 神 蹟
- 1 bản viết, 52 tr., 31 x 21, chữ Hán.
AE.A7/22
Thần tích 4 xã thuộc tổng Đại Vi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
1. Xã Đại Vi
大 為: 7 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Bạch Đa 白 多 (Bạch Đa Linh Ứng Đại Vương 白 多 靈 應 大 王 ), Chàng Ngọ 撞 午 (Chàng Ngọ Linh Ứng Đại Vương 撞 午 靈 應 大 王 ) và Chàng Mai 撞 梅 (Chàng Mai Linh Ứng Đại Vương 撞 梅 靈 應 大 王 ) thời Đinh Tiên Hoàng.
2. Xã Đại Vi Thượng
大 為 上: 12 tr., Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Quý Minh 貴 明 (Quý Minh Hiển Ứng Đại Vương 貴 明 顯 應 大 王 ) thời Hùng Duệ Vương.
3. Xã Đại Vi Trung
大 為 中: 9 tr., Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Đại Sĩ 大 仕 (Từ Tiên Đại Sĩ... Đại Vương 慈 僊 大 仕... 大 王) thời Trần.
4. Xã Dương Húc
陽 旭: 24 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Sô Công 鄒 公 (Lỗ Sô Tế Thế Đại Vương 魯 鄒 濟 世 大 王 ) và Giang Công 江 公 (Tam Giang Hộ Quốc Đại Vương 三 江 護 國 大 王 ) thời Hùng Vương.
* Có hành trạng Nguyễn Tướng Công: Ông họ Nguyễn
, tên tự là Đương Hồ 當 湖 , người bản xã, đỗ Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) niên hiệu Chính Hòa 4 (1683), từng làm nhiều chức quan trong triều. Mất năm Canh Thân, thọ 97 tuổi.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội