Di sản Hán Nôm >> Tên sách

2332. NGHIÊM TÍNH GIA PHẢ //嚴 姓 家 譜 [= NGHIÊM TÍNH GIA KÊ //嚴 姓 家 稽 ]
Nghiêm Ích Khiêm //嚴 益 謙 soạn.
1 bản viết, 1 tựa.
A.3061: 50TR., 21X14.
MF.2069 A.3061.
Gia phả họ Nghiêm ở th.Đỗ Xá, x.Lan Đình, h.Đông Ngạn, ph.Từ Sơn, đạo Kinh Bắc. Một số bài văn tế và câu đối.
* Xem thêm Nghiêm tính gia kê trong Phạm tộc gia phả VHv.1348.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội