Hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2022
 

TẠP CHÍ HÁN NÔM

Tạp chí Hán Nôm ra đời trên cơ sở Tập san Nghiên cứu Hán Nôm từ năm 1984, nhằm giới thiệu những kết quả mới nhất của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cùng cộng tác viên của Viện trên các lĩnh vực sưu tầm, gìn giữ, nghiên cứu khai thác thư tịch, tài liệu Hán Nôm do ông cha để lại. Đến giữa năm 1986, Tập san được nâng lên thành loại ấn phẩm định kỳ, tức Tạp chí Hán Nôm với mỗi năm ra 2 số.

Đến năm 1993, để phục vụ độc giả kịp thời hơn, Tạp chí đã tăng kỳ xuất bản lên gấp đôi, mỗi năm ra 4 số.

Từ năm 2002, Tạp chí tiếp tục tăng kỳ xuất bản, mỗi năm ra 6 số.

Tạp chí Hán Nôm trong thời gian qua đặt mình trong xu hướng phát triển của thời đại và của đất nước, bắt nhịp được hơi thở của đời sống văn hoá xã hội và sự phát triển của khoa học và nhân văn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tri thức Hán Nôm, làm chỗ dựa tin cậy của đông đảo người Việt Nam hôm nay và mai sau khi tìm về văn hoá thành văn truyền thống của dân tộc.

Tạp chí Hán Nôm là tạp chí khoa học chuyên ngành nằm trong khoa học xã hội và nhân văn, là diễn đàn của chuyên ngành Hán Nôm học Việt Nam, trong thời gian qua đã xác định rõ hơn phương hướng phát triển trên 3 vấn đề chủ yếu sau đây: tính khoa học, tính cập nhật và tính xã hội.

Tạp chí Hán Nôm ra đời trên cơ sở Tập san Nghiên cứu Hán Nôm từ năm 1984, nhằm giới thiệu những kết quả mới nhất của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cùng cộng tác viên của Viện trên các lĩnh vực sưu tầm, gìn giữ, nghiên cứu khai thác thư tịch, tài liệu Hán Nôm do ông cha để lại. Đến giữa năm 1986, Tập san được nâng lên thành loại ấn phẩm định kỳ, tức Tạp chí Hán Nôm với mỗi năm ra 2 số.

Đến năm 1993, để phục vụ độc giả kịp thời hơn, Tạp chí đã tăng kỳ xuất bản lên gấp đôi, mỗi năm ra 4 số.

Từ năm 2002, Tạp chí tiếp tục tăng kỳ xuất bản, mỗi năm ra 6 số.

Tạp chí Hán Nôm trong thời gian qua đặt mình trong xu hướng phát triển của thời đại và của đất nước, bắt nhịp được hơi thở của đời sống văn hoá xã hội và sự phát triển của khoa học và nhân văn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tri thức Hán Nôm, làm chỗ dựa tin cậy của đông đảo người Việt Nam hôm nay và mai sau khi tìm về văn hoá thành văn truyền thống của dân tộc.

Tạp chí Hán Nôm là tạp chí khoa học chuyên ngành nằm trong khoa học xã hội và nhân văn, là diễn đàn của chuyên ngành Hán Nôm học Việt Nam, trong thời gian qua đã xác định rõ hơn phương hướng phát triển trên 3 vấn đề chủ yếu sau đây: tính khoa học, tính cập nhật và tính xã hội.

* Kính mời Quý vị đón đọc TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 1 (80) 2007
              84 trang; khổ 27 x 19cm; giá 12.000đ, mới phát hành tháng 3 năm 2007

Số này có các bài viết:

·    LẠI VĂN HÙNG: Về hai bài phú của Nguyễn Bá Lân.
 Ảnh minh họa

·   HOÀNG HỒNG CẨM: Về cuốn Tam thiên tự do Ngô Thì Nhậm soạn.

·   NGUYỄN HOÀNG THẦN: Bước đầu tìm hiểu tâm trạng Trần Nguyên Đán trước thời cuộc khủng hoảng suy tàn.

·   NGUYỄN KIM MĂNG: Về tiểu sử và tác phẩm của Cúc Pha Nguyễn Mộng Tuân.

·   NGUYỄN CÔNG VIỆT: Sơ lược về Nhị thập bát tú trong tài liệu lịch pháp Hán Nôm.

·   NGUYỄN ĐÌNH HƯNG: Di sản văn hóa Hán Nôm mới phát hiện ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

·   NGUYỄN THỊ LÂM: Từ địa phương trong văn bản Nôm.

·   NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Tư liệu Kinh Thi chữ Nôm - Lược quan về trữ lượng - Đặc điểm - Giá trị.

Đọc sách - Trao đổi ý kiến

·   NGUYỄN ĐĂNG NA: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có tác phẩm nào gọi là Hịch tướng sĩ không?

Sưu tầm – Tài liệu tham khảo

·   NGUYỄN QUỐC KHÁNH: Tứ quý nguyệt lệnh biểu.

Thường thức Hán Nôm

·   CÁT HIỂU ÂM: Quá trinh diễn biến và phát triển của thư pháp Trung Hoa.

Tin tức

·   P.V

TẠP CHÍ HÁN NÔM TRỰC TUYẾN

- Giới thiệu về Tạp chí Hán Nôm Trực tuyến .

- Hướng dẫn sử dụng .

- Tạp chí Hán Nôm Trực tuyến


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM - VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 8573194 - Fax: 844 8570940
Email:
vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Trịnh Khắc Mạnh