Giới thiệu ấn phẩm Tạp chí Hán Nôm
Nghiên cứu Hán Nôm Thông báo Hán Nôm
Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Viện

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

 

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA

“NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2023”

 

Ban Tổ chức Hội thảo Cấp Quốc gia “Nghiên cứu Hán Nôm năm 2023”, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng thông báo:

 

Thời gian tổ chức chính thức: Thứ Sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.

 

Xin kính mời quý vị quan tâm tới tham dự trên tinh thần vì khoa học.

 

Trân trọng.

 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: