Thứ hai, 20/08/2018

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm
Giới thiệu Hội thảo thường niên 2017
năm2016 Năm 2015
Năm 2014 Năm 2013
Năm 2012 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2009
Năm 2008 Năm 2007
Năm 2006 Năm 2005
Năm 2004 Năm 2003
Năm 2002 Năm 2001
Năm 2000 Năm 1998
Năm 1997 Năm 1996
Năm 1995 Tác giả
Chủ đề Tổng mục lục

DANH MỤC THAM LUẬN


HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2017


Stt

Tên tác giả

Tên tham luận

1. 

Nguyễn TuấnCường

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

2. 

Vũ Thị Lan Anh

“Một số văn bản cổ chỉ hiện còn trong thư tịch Hán Nôm liên quan đến việc chuẩn cấp tạo lệ đền thờ vua Đinh, vua Lê”

3. 

Phạm Quỳnh An- Nguyễn Thị Hiền

“Vài nét về hương ước cổ đồng bằng Bắc Bộ lưu trữ tại thư viện Khoa học Xã hội”

 

4. 

Nguyễn Thị Anh

Tài năng của nhà ngoại giao Phùng Khắc Khoan trong chuyến đi sứ nhà Minh năm 1597 từ nguồn thư tịch Trung Quốc và Việt Nam

5. 

Cao Việt Anh

“Việt Nam từ góc nhìn ngoại quốc (1875-1925)”

6. 

Phạm Văn Ánh

Đỗ Lệnh Thiện và văn bản tác phẩm Kim mã ẩn phu cảm tình lệ tập

7. 

Lê Văn Ất

Giới thiệu bản dịch Nôm sách Khâm định nước Đại Nam hội điển sự lệ

8. 

Vũ Việt Bằng

“Thành tựu nghiên cứu gia lễ Việt Nam trên tạp chí Nam Phong”

9. 

Đào Phương Chi

“Lệ tang tại làng xã Bắc kỳ giai đoạn cải lương thí điểm: Qua văn bản tục lệ huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Đông”

10. 

Nguyễn Thị Thanh Chung

Vấn đề so sánh nguyên tác và bản dịch tác phẩm văn học chữ Hán trong giảng dạy ở nhà trường Trung học”

11. 

Hoàng Ngọc Cương

“Sơ khảo về sự nghiệp trước tác của Trương Đăng Quế”

12. 

Nguyễn Tuấn Cường

“Giải đọc hai câu đầu bài kệ của Thiền sư Quảng Nghiêm từ góc nhìn văn thể học và văn hiến học”

13. 

Nguyễn Xuân Diện

“Tính chuyên nghiệp và hệ thống bài bản của nghệ thuật ca trù (thông tin từ thư tịch Hán Nôm)”

14. 

Lê Phương Duy

Giải độc Xuân thu quản kiến tự tự của Ngô Thì Nhậm

15. 

Lê Thị Hồng Dung

Phương pháp thuyên thích kinh điển trong sách Mạnh học bậc cao trung học giáo khoa- Một tác phẩm thuyên thích sách Mạnh Tử viết bằng chữ Nôm

16. 

Phan Anh Dũng

“Tiếp tụcthảo luận về dấu tích ngôn ngữ Nam Á trong Hán ngữ”

17. 

Nguyễn Thị Thúy Duyên

“Hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Đô đốc Tây Sơn Hồ Phi Chấn qua các bản sắc phong”

18. 

Nguyễn Thị Dương

“Kiều Oánh Mậu và tác phẩm Nam nữ giao hợp phụ luận

19. 

Nguyễn Thị Bích Đào

“Nguyễn Hàm Ninh và tập thơ Tĩnh Trai tiểu thảo trích sao

20. 

Vũ Ngọc Định

“Về sử liệu Phật giáo của văn bia Sáng kiến quảng hóa tự bi kí chùa Quảng Hóa”

21. 

Nguyễn Minh Đức

“Di sản Hán Nôm trên địa bàn Hà Tĩnh thực trạng và giải pháp”

22. 

Phạm Minh Đức

“Bước đầu nghiên cứu 41 văn bia do các tiến sĩ soạn ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (do viện Viễn Đông Bác Cổ sưu tầm)”

23. 

Đoàn Lê Giang

“Ước mơ Duy Tân nước Việt: Những ảnh hưởng của Nhật Bản Duy Tân trên Nam Phong tạp chí (trọng tâm là tư liệu chữ Hán)”

24. 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

“Khảo cứu về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chân Lạp nửa đầu thế kỷ XIX qua Minh Mệnh chính yếu (明命政要)”

25. 

Lã Minh Hằng

“Văn bản tác phẩm Công giáo ghi bằng chữ Nôm: Từ thư mục đến hiện trạng”

26. 

Nguyễn Thị Hiền

“Bước đầu tìm hiểu quá trình phát triển của văn tuyển Hán Nôm Việt Nam thời trung đại”

27. 

Trần Thị Giáng Hoa

“Sơ bộ nghiên cứu bản giải âm Cảm ứng thiên niên đại XVIII”

28. 

Dương Văn Hoàn

“Văn mục lục thờ Thành hoàng làng Nôm”

29. 

Phan Ngọc Huyền

“Ngôi vị Tể tướng trong diễn trình lịch sử Đại Việt thế kỉ XI -XVIII: Nguồn gốc, tên gọi và bản chất”

30. 

Nguyễn Đình Hưng

“Về cuốn thần tích ghi sự tích nhị vị vua bà ở thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên”

31. 

Lê Thị Thu Hương

Các nhà khoa bảng Nghệ An qua tài liệu địa chí Hán Nôm”

32. 

Vương Thị Hường, Phạm Hương Lan, Đào Thị Huệ

“Bước đầu giới thiệu văn bản Nghệ An tỉnh khai sách vnv.27/1-2”

33. 

Nguyễn Quốc Khánh

“Phong thủy trong việc chọn hướng nhà thờ họ và ban thờ của người Việt”

34. 

Nguyễn Quang Khải

"Linh quang thiền phả- một tư liệu quý ở chùa Bà Đá”

35. 

Phạm Văn Khoái

“Phần chữ Nho trên Nam phong tạp chíqua mục bài và cơ cấu mục bài”

36. 

Lê Tùng Lâm

“Nghiên cứu về vấn đề tác giả các truyện trong Truyền kỳ tân phả

37. 

Nguyễn Thị Lâm

“Một bản cáo văn kêu gọi đánh giặc bằng chữ Nôm thời Nguyễn”

38. 

Nguyễn Thị Hoa Lê

“Suy nghĩ thêm về việc phiên âm Thuật hoài phú của Nguyễn Khản”

39. 

Đặng Văn Lộc

“Tự thuật của tiến sĩ bồi tụng Nguyễn Danh Nho trong văn bia Thực sự bi kí

40. 

Nguyễn Công Lý

Nam Phong tạp chí với việc bảo tồn di sản thơ văn chữ Hán thời Lý – Trần”

41. 

Lê Thị Mai

“Thay đổi địa danh ở dinh Quảng Nam và các trấn Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong Minh Mạng tấu nghị”

42. 

Trịnh Khắc Mạnh

“Vấn đề truyền thừa của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”

43. 

Nguyễn Kim Măng

“Nghiên cứu hệ thống văn bia Phật giáo Ninh Bình giai đoạn đầu thời nguyễn (1802-1883)”

44. 

Phạm Bảo Nhung

“Bước đầu tìm hiểu văn chầu ông Hoàng Mười trong hệ thống văn chầu ở kho sách viện Nghiên cứu Hán Nôm”

45. 

Nguyễn Thị Nhung

“Lược khảo về thể chế tông miếu đế vương triều Nguyễn ở Việt Nam”

46. 

Nguyễn Thị Oanh

“Vài nét về kho sách Hán Nôm của Emilegaspardone tại Tư đạo văn khố (Shidobunko)”

47. 

Võ Vinh Quang

“Về hai bản chế phong thời Minh Mạng ở tộc Nguyễn Quang làng Mỹ Xuyên Đông”

48. 

Nguyễn Ngọc Quận

“Chữ Nôm Nam bộ, đôi điều cần lưu ý (trường hợp văn bản Nôm  Kim cổ kỳ quan của Nguyễn Văn Thới)”

49. 

Mai Thu Quỳnh

“Một số vấn đề về văn bia tộc ước”

50. 

Nguyễn Hữu Tâm

“Từ những tư liệu Hán Nôm sử học tìm hiểu về tiến sĩ, Hộ bộ Hữu thị lang Lê Đĩnh Chi (1467-1511)”

51. 

Phạm Thuận Thành

“Tìm hiểu Hội thiện qua văn bia làng Đại Trạch”

52. 

Nguyễn Quang Thắng

“Tác gia triện thư thời Lê sơ”

53. 

Nguyễn Hoàng Thân

Thủ cảo Hán Nôm của Trương Đồng Hiệp làng Minh Hương Hội An Quảng Nam”

54. 

Võ Đình Thi

“Giới thiệu về hệ thống sắc phong của dòng họ Trần Đắc”

55. 

Đinh Khắc Thuân

“Đặc điểm, giá trị tư liệu văn bia Phật giáo thời Lê Sơ”

56. 

Phan Đăng Thuận

“Qua tư liệu sắc phong xác định con đường hoạn lộ của Đinh Bạt Tuỵ”

57. 

Nguyễn Thị Thu Thủy

“Địa giới hành chính và tình hình ruộng đất ở Sơn La thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ triều Nguyễn”

58. 

Nguyễn Thị Anh Thư

“Hồ gia hợp tộc phả ký – Nguồn tư liệu nói về một dòng họ khoa bảng, giàu truyền thống văn hóa”

59. 

Nguyễn Thị Tính

“Sự khác nhau về cái nhìn thuộc địa phương Tây giữa các nhà nho Dương trình hiệu lực đầu thế kỉ XIX (Lý Văn Phức, Hà Tông Quyền, Phan Huy Chú, Cao Bá Quát)”

60. 

Nguyễn Đức Toàn

“Giá trị nội dung Hoàng triều sử ký 皇朝史記 R.2253”

61. 

Nguyễn Thanh Tùng

“Thêm một tác gia Trung Quốc gốc Việt thế kỉ XVI đáng chú ý: Trần Nho (1488 - 1561)”

62. 

Nguyễn Đông Triều

“Khái quát diện mạo văn tế Hán Nôm trong văn học trung đại Việt Nam”

63. 

Lê Quang Trường

“Một tư liệu quý trên Nam phong tạp chí để phục dựng hai văn bia quan trọng tại Nam Bộ”

64. 

Nguyễn Thị Tuyết

“Nghiên cứu bộ phận chú thích chữ Hán trong bản Nôm Đoạn trường tân thanh năm 1902 của Kiều Oánh Mậu”

65. 

Đỗ Thị Bích Tuyển- Trần Trọng Dương

“Nghiên cứu một số từ cổ thế kỷ 15 trong Hồng Đức quốc âm thi tập

66. 

Đỗ Thị Bích Tuyển, Nguyễn Huy Mỹ

“Giới thiệu Phượng dương Nguyễn Tông thế phả của dòng họ Nguyễn Huy”

67. 

Nguyễn Công Việt

“Về cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên trách thiên văn, lịch pháp, dự đoán, Việt Nam thời trung đại”

68. 

Phạm Thị Thùy Vinh- Nguyễn Ái Dung

“Văn bia tỉnh Quảng Ngãi- nguồn sử liệu quý”

 

69. 

Yoshikawa Kazuki

“Giới thiệu công văn liên quan đến phiên thần họ vi ở xã Suất Lễ, Châu Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: