CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN

CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ LÃNH ĐẠO VIỆN

 

GS. Phạm Thiều
Trưởng Ban Hán Nôm
(1970 - 1975)


Ông Phạm Huy Châu
Phó Trưởng Ban Hán Nôm
(1972 - 1978)

GS. Nguyễn Đổng Chi
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1977 - 1982)

PGS. Trần Nghĩa
Phó Viện trưởng
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1980 - 1990)

Ông Trần Khang
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1982 - 1991)

GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1986 - 1991)


PGS. Phan Văn Các
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1990 - 1999)


TS. Nguyễn Ngọc Nhuận
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2004)


PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1993 - 1999)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1999 - 2013)


PGS.TS. Nguyễn Công Việt
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(2013 - 2015)


TS. Nguyễn Hữu Mùi
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(2012 - 2020)

LÃNH ĐẠO VIỆN ĐƯƠNG NHIỆM

 

Viện trưởng:

PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường

 

Phó Viện trưởng:

PGS.TS. Vương Thị Hường

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Chủ tịch Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường

 

Phó Chủ tịch Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Công Việt

 

Thư ký Hội đồng:

TS. Đỗ Thị Bích Tuyển

Các Ủy viên:
TS. Cao Việt Anh
TS. Đào Phương Chi
TS. Nguyễn Xuân Diện
PGS.TS. Trần Trọng Dương
PGS.TS. Lã Minh Hằng
PGS.TS. Vương Thị Hường
TS. Nguyễn Tô Lan
TS. Nguyễn Hữu Mùi

TẠP CHÍ HÁN NÔM


Phó Tổng biên tập phụ trách:

PGS.TS. Vương Thị Hường

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch Hội đồng:

TS. Nguyễn Hữu Mùi

 

Ủy viên Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường

PGS.TS.Phạm Văn Khoái

PGS.TS Lã Minh Hằng

PGS.TS. Vương Thị Hường

PGS.TS.Trịnh Khắc Mạnh

PGS.TS.Hà Văn Minh

PGS.TS.Nguyễn Thị Oanh

GS.TS.Đinh Khắc Thuân

PGS.TS.Nguyễn Công Việt

PGS.TS. Phạm Thị Vinh

 

I. CÁC PHÒNG KHỐI NGHIÊN CỨU

 

1. Phòng Nghiên cứu Thư tịch (ĐT: 04.35375790)

 

Trưởng phòng:

TS. Đào Phương Chi

 

Thành viên:

TS. Nguyễn Thị Dương

ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

TS. Phạm Văn Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Công Việt

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

2. Phòng Nghiên cứu Minh văn (ĐT: 04.35375781)

 

Trưởng phòng:

PGS.TS. Trần Trọng Dương

 

Thành viên:

ThS. Phạm Minh Đức

ThS. Dương Văn Hoàn

TS. Lê Thị Thu Hương

ThS. Nguyễn Ngọc Thanh

 

3. Phòng Nghiên cứu Văn tự và Văn bản (ĐT: 04.35375784)

 

Trưởng phòng:

TS. Đỗ Thị Bích Tuyển

 

Thành viên:

TS. Vũ Việt Bằng

PGS.TS. Lã Minh Hằng

TS. Trần Thị Giáng Hoa

ThS. Nguyễn Quang Thắng

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

 

4. Phòng Nghiên cứu Văn bản Văn học và Lịch sử (ĐT: 04.35375779)

 

Phó Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Xuân Diện

 

Thành viên:

TS. Vũ Thị Lan Anh

ThS. Phạm Bảo Nhung

ThS. Mai Thu Quỳnh

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

 

5. Phòng Nghiên cứu So sánh Văn hiến (ĐT: 04.35375790)

 

Trưởng phòng:

TS. Cao Việt Anh

 

Thành viên:

TS. Phạm Hoàng Giang

ThS. Phạm Thị Hường

TS. Trần Thị Thu Hường

TS. Nguyễn Văn Tuân

 

II. CÁC PHÒNG KHỐI NGHIỆP VỤ VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU

 

1. Phòng Bảo quản - Tu bổ - Sưu tầm (ĐT: 04.35375778)

 

Phó Trưởng phòng:

TVV. Hoàng Thị Tố Loan

 

Thành viên:

ThS. Đào Phương Anh

TS. Nguyễn Quốc Khánh

CN. Nguyễn Văn Thanh

ThS. Phùng Văn Thành

CN. Phạm Thị Kiều

CN. Chu Công Thọ

 

2. Phòng Thư viện - Tin học (ĐT: 04.35375783)

 

Phó Trưởng phòng phụ trách:

TS. Hoàng Phương Mai


Phó Trưởng phòng

KS. Ngô Thế Lân

 

Thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Anh

CN. Lê Như Duy

CV. Nguyễn Ngọc Dương

TVV. Mai Hương

ThS. Trương Văn Thắng

ThS. Lương Thị Thu

ThS. Bùi Quốc Linh

 

III. CÁC PHÒNG KHỐI CHỨC NĂNG

 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính (ĐT: 04.38573194)

 

Trưởng phòng:

TS.Trương Thị Thuỷ

 

Phó Trưởng phòng:
ThS. Thái Trung Sử

 

Thành viên:

CN. Nguyễn Mai Hạnh

CN. Hoàng Hải Hiền

Doãn Thị Hồng Mai

Bùi Duy Nguyện

Hoàng Xuân Tiến

Trương Thị Chung

Đỗ Thu Hiền

Hoàng Thị Thảo

 

Tổ bảo vệ:

Đào Văn Hóa

Cao Văn Thanh

Trịnh Năng Thịnh

Hoàng Khắc Viện

 

2. Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế (ĐT: 04.35375785)

 

Phó Trưởng phòng phụ trách:

TS. Nguyễn Tô Lan

 

Thành viên:

TS. Nguyễn Hữu Mùi

ThS. Lê Thị Hà

 

IV. TẠP CHÍ HÁN NÔM

 

Phòng Biên tập – Trị sự (ĐT: 04.35375780)

 

Phó Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Kim Măng

 

Thành viên:

ThS. Phạm Thị Hương Lan

CN. Đào Thị Huệ


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: