Thứ ba, 12/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm
Giới thiệu TC Hán Nôm Trực tuyến
Từ 2005 trở về trước TCHN từ 2006 về sau


TẠP CHÍ HÁN NÔM

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập : TS.
NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Tổng biên tập : TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG
Website: http://www.hannom.org.vn

Tạp chí Hán Nôm thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email mới

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU TRAO ĐỔI HOẶC GỬI BÀI TỚI TẠP CHÍ HÁN NÔM
Xin liên hệ theo địa chỉ Email:
tapchihannomhn@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn

*
Kính mời Quý vị đón đọc TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 4 (155) 2019


Số này có các bài viết:       
     

Ảnh minh họa


 
MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

Số 4 (155) 2019

MỤC LỤC

PHẠM VĂN KHOÁI

:

Chương trình “hoàn thiện nền giáo dục bản xứ” (1906 - 1919) và khoa thi Tiến sĩ cuối cùng (Kỷ Mùi, Khải Định năm thứ tư, 1919)………………………...

 

3

YE SHAO FEI

:

Phương pháp biên soạn “Kỷ” trong Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sỹ Liên…………………………….

20

PHAN THỊ THU HIỀN

:

Công tác ngoại giao trong chuyến công cán đi đất Mân của phái đoàn Việt Nam năm 1831 (Qua văn bản Mân hành thi thoại tập VHv.2258)……………...

 

30

ĐINH KHẮC THUÂN

:

Đặc điểm văn bia Hán Nôm thời Lý…………...........

44

TRẦN THỊ THU HƯỜNG

:

Tìm hiểu giá trị nhân văn cao đẹp của tục bầu Hậu thần ở vùng đồng bằng Bắc Bộ qua tư liệu văn bia Hậu thần……………………………………..............

57

NGUYỄN HẠNH VÂN

:

Giới thiệu văn bản Nôm Dao lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm………………………………………...

68

TIN TỨC

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

:

Hội thảo khoa học quốc tế: Khoa cử Nho học Việt Nam (1075 - 1919) - 100 năm nhìn lại……………….

78

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

:

Hội thảo khoa học thường niên: Nghiên cứu Hán Nôm năm 2019……………………………………….

79

P.V

:

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Hán Nôm của NCS. Nguyễn Quốc Khánh…………………………………………..

81

P.V

:

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Hán Nôm của NCS. Nguyễn Văn Tuân……………………………………………..

82

P.V

:

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Hán Nôm của NCS. Vũ Việt Bằng

83


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: