Nguyễn Khắc Bảo
9. Tìm hiểu về thời học sinh của cụ Nguyễn Nghiễm (TBHNH 2012)
Nguyễn Khắc Bảo
8. Vài ý kiến về việc phiên âm Lưu hương ký (TBHNH 2011)
Nguyễn Khắc Bảo
6. Ngôn ngữ Thăng Long - Kinh Bắc cuối thế kỷ 6. XVIII trong Truyện Kiều của Nguyễn Du (TBHNH 2010)
Nguyễn Khắc Bảo
9. Hoạn Thư không “ngứa ghẻ” mà “giận lẫy” (TBHNH 2009)
Nguyễn Khắc Bảo
6. Đạm Tiên khen thơ Thúy Kiều “nức nở” hay “thắc thẻm” (TBHN 2008)
Nguyễn Khắc Bảo
6. Về các di vật văn hóa và bản Truyện Kiều ở gia đình anh trai Nguyễn Du
Nguyễn Khắc Bảo
7. Phiên âm lại mấy chữ Nôm trong Truyện Kiều (TBHNH 2006)
5. Một bản in Nôm Kim Vân Kiều tân truyện vừa sưu tầm được ở vùng Kinh Bắc (TBHNH 1997)
5. Bàn thêm về hai câu đối ở miếu Trung Liệt (gò Đống Đa – Hà Nội) và đền Kiếp Bạc (Hải Dương) (TBHNH 1998)
7. Góp thêm việc phiên âm mấy chữ Hán - Nôm tồn nghi trong bản TRUYỆN KIỀU do Hoàng giáp Nguyễn Hữu Lập chép năm 1870 (TBHNH 2005)
5. Nhìn lại bộ điệu của gã Sở Khanh lúc lừa đảo Thúy Kiều (TBHNH 2004)
4. Phục nguyên từ cổ “ĐON SÒNG” trong TRUYỆN KIỀU (TBHNH 2003)
4. Gía trị chân xác của bài tựa KIM VÂN KIỀU ÁN (TBHNH 2000)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: